DSH – Dopravní stavby, a.s.

Již svým názvem se DSH – Dopravní stavby, a.s., řadí k segmentu dopravních staveb především v silničním, ale i letištním a železničním stavitelství. Označení také vyjadřuje přinejmenším koncepční a myšlenkovou návaznost na firmy s podobným názvem, jejichž význam, především v moravském a v slezském regionu, nemá v posledních 60 letech adekvátní srovnání.

Ambicí společnosti je uplatnění a rozvoj speciálních technologií při stavbě silnic, mostů a letišť s akcentem na technologie betonu, prvků bezpečnosti dopravy a ochrany životního prostředí.

Navzdory založení v roce 2009 disponuje firma špičkovou technologií pro výstavbu cementobetonových vozovek, rigolů Curbking a betonových svodidel.
Do středoevropského regionu vrátila osvědčenou strojní sestavu kalifornského výrobce Guntert & Zimmerman, známou z výstavby páteřního dálničního tahu Praha – Brno – Bratislava, dalších betonových vozovek na D11, a také rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy VPD 07-25 v Praze Ruzyni. Technický personál má zkušenosti z realizací staveb osvědčené autorizacemi v oborech dopravních staveb, mostů a inženýrských konstrukcí.

Návrh stanov

Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát ISO 14001:2004 Certifikát BS OHSAS 18001:2007